"Páxina principal VUDS"

VUDS-Home

ESPAÑA

Portelo Único

Pon en marcha a túa empresa

Formulario de procura

"Contido Principal VUDS"

Rastro de faragullas

"Sección Principal VUDS"

Como iniciar o teu negocio

 • Crea a túa empresa paso a
  Crea a túa empresa paso a paso

  Desde aquí pode acceder á información e ferramentas que lle guiarán sobre os distintos pasos a seguir na constitución da súa empresa.

 • Catálogo de actividades
  Catálogo de actividades

  Desde aquí pode ir ao catálogo de actividades e obter a información necesaria sobre cada unha delas, a súa descrición, os trámites necesarios a realizar ante as diferentes administracións públicas, a normativa relacionada, etc.

 • Profesións reguladas
  Profesións reguladas

  Desde aquí pode ir ao catálogo de profesións máis habituais e obter a información necesaria para exercer cada unha destas actividades. Tamén pode localizar calquera Asociación Profesional  

 • Formas Xurídicas

  Desde aquí pode acceder ao catálogo de formas xurídicas posibles. Os trámites asociados a cada forma xurídica dependen de se a actividade  desenvólvese con establecemento físico ou non, xa que existen formas xurídicas específicas que así o requiren.

 • Trámites
  Trámites

  Desde aquí pode ir ao  catálogo de todos os trámites existentes nas Administracións Públicas polo seu tipo (licenzas, rexistros, autorizacións, etc.)  e denominación e a información de interese asociada a cada un deles.